آموزش سبری و صیفی

زمان کاشت سبزیجات و صیفی جات :

زمان کاشت سبزیجات و صیفی جات وابستگی شدیدی به نوع آنها و شرایط محیطی دارد. برخی از گیاهان دوستدار سرما و برخی از آنها گرما دوستند. برخی در هوای معتدل و برخی در هر شرایطی قابل کاشت می باشند. حتی برخی از انواع یک گونه هم ممکن است با هم تفاوت داشته باشند. پس زمان مناسب برای کاشت را باید با توجه به نیازهای گیاه مورد نظرتان و شرایط آب و هوایی منطقه ای که در آن زندگی می کنید به دست آورید.

لیست سبزیجات و صیفی جات قابل کاشت در منزل :

در ادامه بالیست کاملی از سبزیجات و صیفی جاتی که می‌توانید در منزل پرورش دهید آشنا می‌شویم.

1. هویج

هویج گیاه بسیار آسانی برای پرورش درون ظرف و گلدان است. تنها نکته در مورد پرورش هویج این است که باید مطمئن شوید که بذر را در عمق مناسبی از ظرف می‌کارید تا هویج به خوبی بتواند رشد کند.

همچنین باید توجه کنید که تعدادی از هویج هایی که جوانه زده اند را کمی بیرون بکشید تا فضای اضافی برای رشد به آن ها بدهید و با دادن نور مصنوعی و کود فسفر (TLC) محصولات خوبی را برداشت کنید.

کلیپ اموزشی کاشت سبزی

اموزش کاشت سبزی