کار و خدمات کشاورزی جنوب
ایران, بندرعباس , گلشهر , پشت میوه فروشی بعثت
شنبه - جمعه: 08:00 - 21:00

محمد نور محمدی/ پرورش گاو شیری و کارخانه تولید لبنیات