خدمات استثنایی که ما ارایه میدهیم

در راستای استفاده از تکنولوژیهای به روز و کارآمد در عرصه تولیدات بخش کشاورزی، دامپروری و شیلات و افزایش بهره وری و توجیه اقتصادی طرح های کشاورزی، کارسا با تکیه بر توانمندی مشاورین دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی در زمینه طراحی ، نظارت ، اجراء ، مشاوره و فروش نهاده و تجهیزات واحدهای کشاورزی ، دام، طیورو شیلات و آبزیان و همچنین پروژه های آبیاری تحت فشار و احداث باغ و طراحی فضای سبز آمادگی ارائه خدمات به متقاضیان را دارد.