شهرستان پارسیان در تولید نشاء سبزی و صیفی به خودکفایی رسید .

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان، یعقوب دلدارمدیر جهادکشاورزی این شهرستان از خودکفایی شهرستان پارسیان در تولید نشاء سبزی وصیفی خبر داد.

دلدار گفت: این شهرستان دارای 36 واحد گلخانه بمساحت 26 هکتارمیباشدکه تعداد 12 واحد بمساحت 6 هکتار در زمینه تولید نشاء سبزی و صیفی در حال فعالیت می باشند که در سال جاری تعداد  40میلیون تا 50میلیون عدد نشاء سبزی و صیفی (عمدتاً گوجه فرنگی) تولید شده است که علاوه بر تامین نیاز شهرستان(40میلیون نشاء) ، مازاد آن (حدود 10میلیون نشاء) نیز به استانهای همجوار من جمله فارس و بوشهر نیز ارسال میگردد.

وی افزود: تولید نشاء در این شهرستان از اوایل تیر ماه آغاز و تا مهرماه ادامه دارد که 45 روز پس از کاشت بذر به زمین انتقال داده می شود و شامل ارقام کومودورو- سانسید(6189) – RFT-12GS– تارا- متین- پامیلا- اولا- کوینتی- 8320 – راکستون- افرا- جم- تی دی- لمانتین- فامیلا- آلین می باشد.