حسین خرد خرد بنیانگزار شرکت هرنگ شهرستان بستک استان هرمزگان هستم

مجموعه ما تولید کننده انواع فراورده های کنجدی شامل: ارده کنجد انواع حلوا ک در ابتدا فعالیت خود را با دستگاه هایی ک همگی ابتکار خودم بود شروع ب فعالیت کردم و ب مرور زمان  با تحقیق بازار کم کم محصولات اضافه شدند.و اکنون هرنگ با تلاش و پشتکار ب مجموعه ای موفق در استان و کشور تبدیل شده است.

http://https://aspb29.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/787cf5d86023dad89a8ec828b403221536636092-720p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjY3ZjNhNWRlNGFjNzg1YWVjNWFlYTUzNWIwMzU2NDUxIiwiZXhwIjoxNjMxNjk3OTQ0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.x2HhZXG2mxrTDMaUKlUS9WcIGtFbfV_dtooDULSSuic