جوجه های بلدرچین تازه متولد شده اند و همینطور از روی هم می پرند و در جستجوی آب و نان تا زنده بمانند. در روز اول اب قند به مدت ۲۴ ساعت وبعد ۲۴ ساعت دون اماده صنعتی بهش بدین