عملیات بوجاری و فرآوری بذر گندم در هرمزگان آغاز شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، مدیر حفظ نباتات گفت : در راستای مصوبات کمیته  فنی بذر استان وبه منظور تامین بذر استاندارد مورد نیاز گندمکاران استان هرمزگان برای سال زراعی پیش رو بالغ بر 2400 تن بذرگواهی شده توسط دو عامل رسمی تدارک و توزیع بذر شامل شرکت اتحادیه تعاونی روستایی حاجی آبادو شرکت خدمات کشاورزی گندمکاران ساحل خریداری شده است

سیدعبدالرضا اشرف منصوری افزود : همچنین طی بازدیدهای مستمر اعضای کمیته فنی بذر استان از تاریخ دوم مرداد ماه 1400 عملیات بوجاری و ضدعفونی بذور طبق دستورالعمل های ارسالی از سازمان حفظ نباتات کشور آغاز و تا به امروزحدود 75 تن  از کل بذور مورد نیاز گندمکاران استان فرآوری شده است

وی پیش بینی گردد فرایند فوق تا اوایل آذرماه سال جاری ادامه یابد.